is. Xidmətçi qadın, qulluqçu. Müdir qadınla bir neçə xadimədən başqa [monastırda] kimsə qalmamış. Çəmənzəminli. Övrət nə demək? Xadiməmiz, cariyəmizdir! M.Ə.Sabir.
← XADİM

is. [ər.] 1. köhn. Xidmət edən, xidmətçi.

XADİMLİK →

is. Xidmətçilik.