XAHİŞ

is. [fars.] Bir arzunu, ehtiyacı yerinə yetirmək üçün edilən müraciət, təmənna; rica, təvəqqe, istək. Sizdən bir xahişim var. – ..Mən Qasımın xahişini əmələ gətirdim, yəni gedib oturdum onun yanında. C.Məmmədquluzadə. Bir ittifaq bu xahişi tezliklə əmələ gətirməyə səbəb oldu. S.S.Axundov. // İstək, arzu, tələb. Xahişin tərki-dilü can idi, mən həm etdim; Söylə, ey yar, görüm şimdi nə fərmanın var? M.Ə.Sabir. [Xumar:] Yoxsa bir xahişinmi var, Sənan? Hər nə qəlbində varsa eylə bəyan. H.Cavid. Mehriban Zeynalın bir çox xahiş və tələblərini qəbul edirdi. S.Hüseyn. _ Xahiş etmək (eləmək) – rica etmək, təmənna etmək, təvəqqe etmək, istəmək. [Nüsrət Toğrula:] Xahiş edirəm, sən mənim işlərimə qarışmayasan. C.Cabbarlı. [Kamal:] Onda xahiş eləyirəm, elə çağırın ki, anası bilməsin. S.Rəhman.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət (qısa)

XAHİŞ просьба, испрашивание ətraflı

Azərbaycanca-rusca lüğət

XAHİŞ сущ. просьба (обращение к кому-л., призывающее удовлетворить какие-л. ətraflı

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

XAHİŞ rica — təvəqqe — yalvarış — istək — dilək — arzu ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan