Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində XAHİŞSİZ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

zərf Xahiş edilmədən, öz razılığı ilə. İndi gecə vaxtı Xanpərinin təklifsiz, xahişsiz Qəmərin evinə gəlməsi çox maraqlı idi. Ə.Vəliyev.
← XAHİŞ

is. [fars.] Bir arzunu, ehtiyacı yerinə yetirmək üçün edilən müraciət, təmənna; rica, təvəqqe, istək.

XAHNƏXAH(İ) →

[fars.] zərf İstər-istəməz, laqeydcəsinə.