Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində XAİNANƏ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

bax xaincəsinə. Fərhad, o saatda bir gecə bağda keçirdiyi xainanə dəqiqələr yadına düşüb, cəld ayağa durdu. C.Cabbarlı.
← XAİN

sif. [ər.] 1. Vətəninə, xalqına xəyanət edən; satqın, xəyanətkar, dönük.

XAİNCƏ(SİNƏ) →

zərf Xain kimi, xainliklə, xəyanətlə. Xaincə(sinə) hərəkət.