Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində XAKAS sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. Türk xalqlarından birinin adı və həmin xalqa mənsub olan adam. Xakaslar xristianlığı qəbul etsələr də, faktiki olaraq şamanizmə etiqad edirdilər.
← XAK

is. [fars.] klas. Torpaq. Kimin yolu düşsə xaki-dərinə; Ox vurar köksünə məlhəm yerinə.

XAKASCA →

sif. və zərf Xakas dilində. Xakasca dərslik.