Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində XALÇAÇILIQ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. Xalça toxuma sənəti; xalça toxuma işi (bir istehsal sahəsi kimi). Xalçaçılıq sexi. Xalçaçılıq ustası.
← XALÇAÇI

is. 1. Xalça toxuyan usta. Qonşuluqda Şərif adlı bir xalçaçı usta var idi.

XALÇA-PALAZ →

top. Xalça və palazdan ibarət döşənəcək. Ev xalça-palazla dolu idi.