Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində XALDARLANMA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Xaldarlanmaq”dan f.is.
← XALDARLAMAQ

f. Xal-xal eləmək, xal salmaq, xallamaq. Xamırı yeyən siçanlar bu şəkilləri də xaldarlamışdılar. S.Rəhimov.

XALDARLANMAQ →

məch. Xal-xal boyanmaq, xal-xal olmaq, xallarla örtülmək.