məch. Abad edilmək, yaşayış üçün lazım olan hər cür şəraitlə təmin edilmək, yaxşı və mədəni hala salınmaq. Dehlinin ətrafında çoxlu yeni evlər tikilmiş, şəhər xeyli abadlaşdırılmışdır. M.İbrahimov.
← ABADLAŞDIRILMA

“Abadlaşdırılmaq”- dan f.is.

ABADLAŞDIRMA →

“Abadlaşdırmaq”dan f.is.