Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ABADLAŞDIRILMAQ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

məch. Abad edilmək, yaşayış üçün lazım olan hər cür şəraitlə təmin edilmək, yaxşı və mədəni hala salınmaq.
Dehlinin ətrafında çoxlu yeni evlər tikilmiş, şəhər xeyli abadlaşdırılmışdır. M.İbrahimov.

← ABADLAŞDIRILMA

“Abadlaşdırılmaq”dan f.is

ABADLAŞDIRMA →

“Abadlaşdırmaq”dan f.is