XRONOLÓGİYA

[yun. chronikos – vaxt və logos] Tarixi ardıcıllıq. [“Hophopnamə”] 1934-cü il çapından fərqli olaraq, bu nəşrdə xronologiya əsas alınmış, əsərlər janrına və yazılma tarixinə görə qruplaşdırılmış, hər fəslin axırında isə “illəri məlum olmayan” əsərlər verilmişdir. M.Məmmədov.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət

XRONOLOGİYA сущ. хронология: 1. последовательность исторических событий во времени 2. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan