Azərbaycan əlifbasının on dördüncü hərfi və bu hərflə işarə olunan saitin adı.
← XÜTBƏ

is. [ər.] din. Xətibin minbərdən camaata xitabən söylədiyi nəsihətamiz sözlər, nitq.

İANƏ →

is. [ər.] köhn. Bir xeyir iş üçün, yaxud ehtiyacı olan bir adam və ya cəmiyyət üçün verilən və toplanılan pul; maddi yardım, kömək.