is. [ər.] köhn. Bir xeyir iş üçün, yaxud ehtiyacı olan bir adam və ya cəmiyyət üçün verilən və toplanılan pul; maddi yardım, kömək. İanə vermək. İanə toplamaq. – [Yaşlı kişi:] Mən .. Hacı Ramazanın Xorasan ac və yoxsulları üçün göndərdiyi min manat ianəsini öz əlimlə ona təslim etmişdim. S.Hüseyn. İanə verənləri mətbuat səhifələrində adbaad elan etmək çətin idi. Mir Cəlal. İanə almaq üçün dükanın qabağına toplaşanların içərisində Oruc da var idi. Ə.Vəliyev.
← İ

Azərbaycan əlifbasının on dördüncü hərfi və bu hərflə işarə olunan saitin adı.

İANƏÇİ →

is. İanə verən, maddi kömək göstərən, yardım edən.