Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

İANƏT

klas. bax ianə. [Yusif şah:] Dullara və yetimlərə və şillərə və korlara ianət və himayət göstərilsin. M.F.Axundzadə.

Həmin söz digər lüğətlərdə: