[ər. ibadət və fars. ...xanə] bax ibadətgah. [Sönməz:] Ərəblər əvvəlləri .. böyük mərkəzlərdəki ocaqlara, ibadətxanalara toxunmurdular. C.Cabbarlı.
← İBADƏTGAH

is. [ər. ibadət və fars. ...gah] İçərisində ibadət edilən yer, ibadət yeri, məbəd (məscid, kilsə və s.

İBADƏTKAR →

is. və sif. [ər. ibadət və fars. ...kar] İbadət edən, səcdə edən, səcdəedici.