b a x ibarəpərdazlıq. İbarəbazlıq fikrin boşluğuna və bir dərəcədə yoxluğuna dəlalət eləyir. F.Köçərli.
← İBARƏBAZ

[ər. ibarə və fars. ...baz] b a x ibarəpərdaz.

İBARƏÇİ →

bax ibarəpərdaz.