bax ibarəpərdaz.
← İBARƏBAZLIQ

b a x ibarəpərdazlıq. İbarəbazlıq fikrin boşluğuna və bir dərəcədə yoxluğuna dəlalət eləyir. F.Köçərli.

İBARƏÇİLİK →

bax ibarəpərdazlıq.