sif. Təmtəraqlı, qəliz, ibarələrlə dolu. İbarəli yazı. – Armudboğaz, şişbığ satıcının belə ibarəli nitqindən baş açmayan Leylək istər-istəməz əsəbiləşdi.. S.Rəhimov.
← İBARƏÇİLİK

bax ibarəpərdazlıq.

İBARƏLİLİK →

is. İbarələrlə dolu olma, təmtəraqlılıq, qəlizlik.