Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

İBARƏLİLİK

Həmin söz digər lüğətlərdə: