is. [ər. ibarə və fars. ...pərdaz] Danışığında və ya yazısında qəliz, təmtəraqlı ibarələr işlətməyi sevən adam.
← İBARƏLİLİK

is. İbarələrlə dolu olma, təmtəraqlılıq, qəlizlik.

İBARƏPƏRDAZLIQ →

is. Qəliz və təmtəraqlı ibarələr işlətmək həvəsi, meyli.