Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

İBARƏPƏRDAZLIQ

Həmin söz digər lüğətlərdə: