Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində İBLİS sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. [ ər. ]
1. Şeytan.
[Odabaşı:] Cəhənnəm əhli iblisi arakəsməyə salıblar. Ə.Haqverdiyev.
[Mələk:] Yox kimsədə insafü mürüvvət; İblisəmi uymuş bəşəriyyət?! H.Cavid.

2. məc. Araqarışdıran, fitnə salan, fitnəkar, hiyləgər.
Sanki iblis oynayır bir rol, ona şər əl çalır. Ə.Nəzmi.
Yer üzündə nə xəyanət, nə də iblis qalacaqdır. S.Vurğun.

← İBERLƏR

is. [tar.] 1. İberiyanın əsas əhalisini təşkil edən qədim şərqi gürcü qəbilələri. 2. Qədim İspaniyada yaşayan bir qrup qəbilənin adı

İBLİSANƏ →

sif. və zərf [ər. iblis və fars. …anə] bax iblisvari