Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində İBLİSANƏ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

sif.zərf [ ər. iblis və fars. …anə] bax iblisvari.
← İBLİS

is. [ər.] 1. Şeytan. [Odabaşı:] Cəhənnəm əhli iblisi arakəsməyə salıblar. Ə.Haqverdiyev. [Mələk:] Yox kimsədə insafü mürüvvət; İblisəmi uymuş bəşəriyy