Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

İBLİSANƏ

Həmin söz digər lüğətlərdə: