Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

İBLİSCƏSİNƏ

Həmin söz digər lüğətlərdə: