Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

İBLİSLƏŞMƏ

Həmin söz digər lüğətlərdə: