Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

İBLİSLƏŞMƏK

Həmin söz digər lüğətlərdə: