is. Ara qarışdırma, araya fitnə salma, fəsadçılıq, fitnəkarlıq, hiyləgərlik.
← İBLİSLƏŞMƏK

f. Fəsadlaşmaq, hiyləgər, fitnəkar olmaq. Nə iblisləşmisən?

İBLİSVARİ →

zərf İblis kimi, şeytan kimi, şeytancasına.