Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ABADLAŞDIRMA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Abadlaşdırmaq”dan f.is.
← ABADLAŞDIRILMAQ

məch. Abad edilmək, yaşayış üçün lazım olan hər cür şəraitlə təmin edilmək, yaxşı və mədəni hala salınmaq

ABADLAŞDIRMAQ →

“Abadlaşmaq”dan icb