Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

ABADLAŞDIRMA

Abadlaşdırmaq”dan f.is.
← ABADLAŞDIRILMAQ

məch. Abad edilmək, yaşayış üçün lazım olan hər cür şəraitlə təmin edilmək, yaxşı və mədəni hala salınmaq.

ABADLAŞDIRMAQ →

“Abadlaşmaq”dan icb.

Həmin söz digər lüğətlərdə: