Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində İKİADLI sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

sif. İki ad daşıyan, iki adı olan.
← İKİADAMLIQ

sif. İki adam üçün olan, iki adam yerləşə bilən; ikinəfərlik. İkiadamlıq çarpayı. İkiadamlıq loja.

İKİAĞIZLI →

sif. Hər iki tərəfi kəsən, iki tiyəsi olan.