Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində İKİARVADLI sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

sif. köhn. İki arvadı olan, iki arvad saxlayan. [Zeynal] tamamilə ikievli, ikiarvadlı idi. S.Hüseyn. // İki qadın olan. İkiarvadlı ev süpürülməmiş qalar. (Məsəl). // İs. mənasında. [Gülsabah Məşədi Qədimə:] Hələ orada da sənin kimi ikiarvadlılardan danışırlar. T.Ş.Simurq.
← İKİARŞINLIQ

sif. İki arşın uzunluğunda ola

İKİARVADLILIQ →

is. köhn. İki arvadı olma, iki arvad saxlama.