Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində İKİARVADLILIQ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. köhn. İki arvadı olma, iki arvad saxlama. Məşədi Qədimin ikiarvadlılığı çoxdan deyildi. T.Ş.Simurq. [Ceyran] ümumiyyətlə, kənd kişilərini ikiarvadlılıqda töhmətləndirirdi. S.Hüseyn.
← İKİARVADLI

sif. köhn. İki arvadı olan, iki arvad saxlayan.

İKİATLI →

sif. İki at qoşulmuş. İkiatlı araba. İkiatlı fayton.