Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində İKİATOMLU sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

sif. kim. İki atomdan ibarət olan. İkiatomlu birləşmə.
← İKİATLI

sif. İki at qoşulmuş. İkiatlı araba. İkiatlı fayton.

İKİAVARLI →

sif. İki avarı olan; qoşaavarlı. İkiavarlı qayıq.