Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində İKİAYLIQ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

sif.
1. İki ay davam edən və ya davam etmiş. İkiaylıq ezamiyyət. İkiaylıq məzuniyyət. İkiaylıq kurslar. // İki aydan bir nəşr olunan, çıxan (jurnal, qəzet və s).
2. Yaşı iki aydan ibarət olan. İkiaylıq uşaq.
← İKİAYAQLI

sif. 1. İki ayağı olan. 2. məc. dan. İnsan mənasında epitet kimi işlənir.

İKİBARMAQLI →

sif. Əlində, ya ayağında ancaq iki barmağı olan.