Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində İKİBARMAQLI sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

sif. Əlində, ya ayağında ancaq iki barmağı olan.
← İKİAYLIQ

sif. 1. İki ay davam edən və ya davam etmiş.

İKİBAŞA →

zərf Hər iki tərəfə, hər iki başa. Maşını ikibaşa danışmaq.