Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində İKİCƏ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

say. İki. Əmrah ağzı üstə qapandı, yalnız ikicə dəfə hönkürdü. M.Hüseyn. Bayaqdan bəri [Zərintac xanım] cəmi ikicə dəst ürəyinə yatan paltar götürüb kənara tullaya bilmişdi. S.Rəhimov. Lakin ikicə gün sonra darülfünunda baş verən bir hadisə göstərdi ki, artıq onda bir xasiyyət olmuş bu qızğınlığı soyutmaq qeyri-mümkündür. M.İbrahimov. // Yalnız iki, təkcə iki, ancaq iki. [Cəfərqulu] bu dəfə ikicə gün qalıb qayıtdı. Qantəmir. İkicə tikə alandan sonra Cəlil bəy əlini dizlərinə silib dedi.. S.Rəhman. Zeynalın verdiyi şəklə baxandan sonra Mülayim arvad ikicə günün içində şam kimi ərimişdi. B.Bayramov.
← İKİCANLILIQ

is. Hamilə olma, boynunda uşaq olma; hamiləlik. // Boğazlıq.

İKİCƏRGƏ →

zərf İki cərgə halında. İkicərgə oturmaq. Kitabları ikicərgə yığmaq.