Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində İKİCƏRGƏ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

zərf İki cərgə halında. İkicərgə oturmaq. Kitabları ikicərgə yığmaq.
← İKİCƏ

say. İki. Əmrah ağzı üstə qapandı, yalnız ikicə dəfə hönkürdü.

İKİCƏRGƏLİ →

sif. k.t. Cərgəsi iki olan, iki cərgədə, sırada düzülmüş, iki cərgədən ibarət.