Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində İKİCƏRGƏLİLİK sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. İki cərgədən ibarət olma, iki cərgədə düzülmə.
← İKİCƏRGƏLİ

sif. k.t. Cərgəsi iki olan, iki cərgədə, sırada düzülmüş, iki cərgədən ibarət.

İKİCİLDLİ →

sif. İki cilddən ibarət olan. İkicildli lüğət. İkicildli əsər.