Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində AŞ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is.
1. Xörək, yemək, bişmiş. Aşın sıyıqlığı dənin azlığındandır. ( Ata. sözü ).
Bəzi yerlərdə təsadüf olunur aşa, ətə. M.Ə.Sabir.

2. Plov. Südlü aş. Çığırtmalı aş. Lobyalı aş. Qiyməli aş.
3. Un, düyü, yarma və s.-dən bişirilən sıyıq xörək; horra.
◊ Aş bişirmək məc. – tələ qurmaq.
Bütün bu hallar bu gün [Məşədi Kazım Ağanın] … mənim üçün bir “aş bişirdiyini” göstərirdi. M.S.Ordubadi.
[Müşavir:] Olsun, Osman, sənə bir aş bişirim ki, hər qaşığı bir dad versin. P.Makulu.

Aşı bişmək məc. – işi bitmək, bədbəxtliyə düşmək.
Aşına su qatmaq – işini korlamaq, işinə pər qatmaq, işi baş tutmağa qoymamaq, əngəl törətmək.
Aşını-suyunu vermək – cəzalandırmaq, bərk danlamaq.
Arvadlar bunu gördükdə yazıq soldatın aşını-suyunu verirlər. H.Sarabski.

Az(acıq) aşın duzu deyil – çox hiyləgər, bic, araqarışdıran adam haqqında.
Arvad azacıq aşın duzu deyil. Ə.Əbülhəsən.

Əli aşından da olmaq, Vəli aşından da – əli hər şeydən çıxmaq, avara qalmaq.
Harada aş, orada baş – heç bir zəhmət çəkmədən, hazıra gəlib çıxan adam haqqında.
← AŞ₂

is. bax aşı

AŞAFATMA →

is. məh. Qövsi-qüzeh, göy qurşağı, qarınənə örkəni

Həmin söz digər lüğətlərdə: