Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ABADLAŞDIRMAQ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.