Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində AŞIB-DAŞMAQ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

f. Həddindən artıq olmaq, son dərəcə çox olmaq, bol olmaq; tükənməmək. Arzular aşıb-daşır. Vətənimizin sərvətləri aşıb-daşır.
– Küçəni dolduran insan dənizinin kin və qəzəbi get-gedə aşıb-daşırdı. M.Hüseyn.
Məhəbbət dəmidir, bahardır bu gün; Qızılgülün aşıb-daşan çağıdır. N.Rəfibəyli.

← AŞIB-DAŞMA

“Aşıb-daşmaq”dan f.is

AŞIQ₂ →

is. 1. anat. Diz qapaqlarından çıxan oynaq sümüyü. // Uşaqların aşıq-aşıq oyununda işlətdikləri həmin (adətən qoyunların diz qapağından çıxarılan) süm