AŞIQ₁

is. Xalq xanəndəsi; həm oxuyan, həm çalan, həm də söz qoşan el sənətkarı. Xalq aşığı. Aşıq havaları. – Aşığın sözü qurtaranda “neylim-neylim” deyər. (Məsəl). El aşıqları incə Azərbaycan dilində xalqımızın mərdliklərini tərənnüm edən ölməz dastanlar qoşurdular. İ.Əfəndiyev. Dindir, aşıq qardaş, dindir bir sazı; Onunla gülmüşdür ömrümün yazı. Z.Xəlil.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət (qısa)

AŞIQ 1. ашуг, народный певец-музыкант; 2. альчик, бабка (для игры); 3. ашугский; ətraflı

Azərbaycanca-rusca lüğət

AŞIQ 1 I сущ. ашуг (народный певец-сказитель). Aşıq saz çalır, söz qoşur, oxuyur ашуг играет на сазе, слагает песни и поёт II прил. ətraflı

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

AŞIQ AŞIQ (sazla çalıb oxuyan, həm də söz qoşan şair) Aşıq, bu yerləri son xəbər alsan; Ayıldı dünyanın şöhrəti insan (S.Vurğun); OZAN (arx.) [Dədə Qorqud:] Ata ayağı iti, ozan dili çevik olar (Anar); YANŞAQ (arx.) Cəfər Paşa Koroğluya: Yanşaq, indi de sən özün kimsən? Kimin yanşağısan? (“Koroğlu”). ətraflı

Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

AŞIQ i. 1. (simli musiqi alətlərində) tuning peg 2. ashug (Caucasian folk poet and singer) 3. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan