Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində AŞIQ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. Xalq xanəndəsi; həm oxuyan, həm çalan, həm də söz qoşan el sənətkarı. Xalq aşığı. Aşıq havaları.
– Aşığın sözü qurtaranda “neylim-neylim” deyər. (Məsəl).
El aşıqları incə Azərbaycan dilində xalqımızın mərdliklərini tərənnüm edən ölməz dastanlar qoşurdular. İ.Əfəndiyev.
Dindir, aşıq qardaş, dindir bir sazı; Onunla gülmüşdür ömrümün yazı. Z.Xəlil.

← AŞIQ₂

is. 1. anat. Diz qapaqlarından çıxan oynaq sümüyü. // Uşaqların aşıq-aşıq oyununda işlətdikləri həmin (adətən qoyunların diz qapağından çıxarılan) süm

AŞIQ-AŞIQ →

is. Aşıqla oynanılan uşaq oyunu. Aşıq-aşıq oynamaq