Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində AŞIQLIQ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. Aşıq sənəti, el xanəndəliyi, saz şairliyi. Aşıqlıq istedadı.
– Bu meydana girib sərdən keçdinmi? Aşıqlıqda başqabaşqa hal olur. Aşıq Qərib”.
Çıxdım aşıqlığa, düşdüm ellərə; Aşıqlardan san almağa gəlmişəm. Aşıq Vəli.

← AŞIQLAMAQ

f. məh. Aşiq etmək, bənd etmək, məftun etmək. [Camalın anası:] Xan sağ olsun, Cənnət qızın üstə atıb, qız da bizim bu uşağı … aşıqlayıb

AŞIQLIQ₂ →

is. Dizin aşıq sümüyü gizləndiyi yeri. Qoyunun aşıqlığı sınıb, axsayır