Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində JALƏ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. [fars.]
1. Şeh, şəbnəm. Güldü gül, açıldı nərgiz, lalə doldu jalədən. Füzuli. Bitir çəməndə lalələr, əlində al piyalələr; Səhər zamanı dür kimi düşər ot üstə jalələr. A.Səhhət. Səhər zamaniydi, əsərkən yellər; Düşərkən jalələr oyatdı səni. Ə.Cavad.
2. məc. Göz yaşı mənasında. Çün gəldi özünə, qıldı nalə; Yağdırdı xəzanı üzrə jalə. Füzuli. Zaman silər ürəklərdən naləni; El unudar göz yaşını, jaləni. S.Rüstəm.
← JAKÉT

is. [fr.] Qısa qadın üst paltarı. Jaket geymək.

JALÜZ →

is. [fr.] Nazik materiallardan qayrılan qat-qat pəncərə pərdəsi.