is. [fr.] Nazik materiallardan qayrılan qat-qat pəncərə pərdəsi.
← JALƏ

is. [fars.] 1. Şeh, şəbnəm. Güldü gül, açıldı nərgiz, lalə doldu jalədən.

JANDÁRM(A) →

is. [fr.] 1. Jandarmeriyada xidmət edən polis məmuru.