bax jandarmeriya.
← JANDÁRM(A)

is. [fr.] 1. Jandarmeriyada xidmət edən polis məmuru.

JANDARMÉRİYA →

[fr.] Çar Rusiyasında və burjuaziya ölkələrində siyasi mühafizə və inqilabi hərəkata qarşı mübarizə üçün xüsusi polis qoşunları.