Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində JANDARMERİYA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[fr.] Çar Rusiyasında və burjuaziya ölkələrində siyasi mühafizə və inqilabi hərəkata qarşı mübarizə üçün xüsusi polis qoşunları. Bu adam .. çar jandarmeriyasından böyük bir mükafat deyil, ağır bir cəza alacaqdır. M.S.Ordubadi.
← JANDARMALIQ

bax jandarmeriya.

JANR →

[fr.] 1. İncəsənətin hər hansı bir sahəsində süjet və üslub cəhətdən səciyyəvi olan əsərlər növü.