JANR

[fr.]
1. İncəsənətin hər hansı bir sahəsində süjet və üslub cəhətdən səciyyəvi olan əsərlər növü. Roman janrı. Epik janr. // Məişət mövzusunda çəkilən şəkil. Sərgidə nümayiş etdirilən əsərlər janr və mövzu etibarilə rəngarəngdir. (Qəzetlərdən).
3. Üslub, tərə. Janr, musiqi sənətində ümumi əlamətlər əsasında toplanmış əsərlərin formasına deyilir. Ə.Bədəlbəyli.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət

JANR I сущ. жанр: 1. род произведений в области какого-л. искусства. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan