Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində JE sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

“J” hərfinin və bu hərflə işarə olunan samitin adı.
← JARQÓN

[fr.] dilç. Ümumxalq dilindən ayrılan və öz spesifik söz və ifadələri ilə ondan fərqlənən müəyyən ictimai və ya peşəkar qrupunun danışdığı dil.

JELATİ́N →

[fr.] Məhlulu soyudulduqda həlməşik hala keçən üzvi zülali maddə (texnikada, fotoqrafiyada, təbiətdə və s.-də işlənir).