Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

JELATİNLƏŞDİRİLMƏ

“Jelatinləşdirilmək” dən f.is.
← JELATİ́N

[fr.] Məhlulu soyudulduqda həlməşik hala keçən üzvi zülali maddə (texnikada, fotoqrafiyada, təbiətdə və s.-də işlənir).

JELATİNLƏŞDİRİLMƏK →

məch. kim. Üzvi zülali maddənin məhlulunu soyutmaqla həlməşik halına salınmaq.