Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində JELATİNLƏŞDİRİLMƏK sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
JELATİNLƏŞDİRİLMƏK
məch. kim. Üzvi zülali maddənin məhlulunu soyutmaqla həlməşik halına salınmaq.
← JELATİNLƏŞDİRİLMƏ

“Jelatinləşdirilmək” dən f.is.

JELATİNLƏŞMƏ →

“Jelatinləşmək”dən f.is.