Jelatinləşmək”dən f.is.
← JELATİNLƏŞDİRİLMƏK

məch. kim. Üzvi zülali maddənin məhlulunu soyutmaqla həlməşik halına salınmaq.

JELATİNLƏŞMƏK →

f. kim. Üzvi zülali maddənin məhlulu soyuyaraq həlməşik halına düşmək.