Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində JELATİNLƏŞMƏK sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

f. kim. Üzvi zülali maddənin məhlulu soyuyaraq həlməşik halına düşmək.
← JELATİNLƏŞMƏ

“Jelatinləşmək”dən f.is.

JELE →

is. [fr.] Meyvə şirələrindən hazırlanan həlməşik desert yeməyi.